nedelja, 20. januar 2013

Pretvorba mp3 v AVI + statično sliko

Na tem linku je opisan postopek, kako iz slike in zvočnega posnetka sestavimo video posnetek, ki ga lahko potem prenesemo na YouTube:

http://www.crimulus.com/2010/01/21/linux-bash-script-convert-mp3-to-avi-with-static-image-command-line/

Torej, ustvariti moramo programsko datoteko mp32avi.sh:
gedit mp32avi.sh
vanjo pa prilepimo sledečo kodo:
#!/bin/bash FFMPEG=`which ffmpeg` if [ "$FFMPEG" = "" ] ; then echo "Please install ffmpeg."; exit 0; fi if [ $# != 3 ] ; then echo "Usage: $0 "; exit 0; fi if [ ! -f $1 ] ; then echo "Source image '$1' not found."; exit 0; fi if [ ! -f $2 ] ; then echo "Source mp3 '$2' not found."; exit 0; fi if [ -f $3 ] ; then echo "Output file '$3' exists. Overwrite? (y/n)"; read CONFIRM if [ "$CONFIRM" == "y" ] ; then echo "Overwriting '$3'" else if [ "$CONFIRM" == "Y" ] ; then echo "Overwriting '$3'" else echo "Operation canceled."; exit 0; fi fi fi TIME=`$FFMPEG -i $2 |& grep 'Duration' | awk '{ print $2; }' | sed -e 's/,//g'` $FFMPEG -loop_input -i $1 -i $2 -acodec copy -y -t $TIME $3
... in shranimo.
Program zaženemo tako, da vpišemo:
bash mp32avi.sh slika.jpg pesem.mp3 video.avi